Vanaf maandag 29 maart om 21.30 op NPO 1; Het verhaal achter het wachten op een donor – EO – EO

Wij kennen onze eigen verhalen, van voordat wij weer konden sporten. Vanaf 29 maart gaat Nederland de verhalen van mensen op de wachtlijst horen. Bij de EO op NPO1 gepresenteerd door Bert van Leeuwen,

De verhalen van de wachtlijst

De verhalen in ‘De 100: wachten op een donor’ laten zien hoe ingewikkeld het proces van orgaantransplantatie is. Een orgaan ontvangen kan alleen als een ander die wil geven. De ultieme daad van medemenselijkheid, die zorgt dat de ander weer kan leven in plaats van overleven of zelfs overlijden. In het programma zien we beide kanten van het verhaal. Bert: “Wat mij het meest is bijgebleven, is de grote onzekerheid en het voortdurend leven tussen hoop en vrees wanneer je hoog op de wachtlijst staat voor een donororgaan. Ik heb dan ook diep respect voor de mensen die ik volg in ‘De 100: wachten op een donor’. Hoe ze in bijna alle omstandigheden proberen de moed erin te houden.”

Maak kennis met de deelnemers

Even voorstellen; de deelnemers van ‘De 100: wachten op een donor’. Leer ze volgende week kennen;

Anton (54) – diabetes type 1 – wacht op Eilandjes van Langerhans
Arjan (57) – longfibrose – wacht op longen
Ben (1,5) – galgangatresie – wacht op een lever
Bo (12) – ziekte van Ollier – wacht op bot
Bregje (44) – nierziekte ADPKD – wacht op een nier
CarelJan (43) – leveraandoening PSC – wacht op een lever
Dominique (30) – nierfalen – wacht op een nier
Harmien (57) – hoornvliesbeschadiging – wacht op hoornvlies
Peter (49) – gedilateerde cardiomyopathie – wacht op een hart
Prya (30) – geboren met één nier, nierfalen – wacht op een nier
Ronald (42) – erfelijke hartspierziekte gedilateerde cardiomyopathie – wacht op een hart
Sabine (46) – erfelijke hartspierziekte PLN – wacht op een hart
Wilbert (27) – wil nier doneren aan schoonmoeder
Wende (12) – Syndroom van Carvajal en cardiomyopathie – wacht op een hart

%d bloggers liken dit: